308 UNIVERSITY BLVD, Glassboro, NJ, 08028
308 UNIVERSITY BLVD, Glassboro, NJ, 08028
308 UNIVERSITY BLVD, Glassboro, NJ, 08028
308 UNIVERSITY BLVD, Glassboro, NJ, 08028
308 UNIVERSITY BLVD, Glassboro, NJ, 08028
308 UNIVERSITY BLVD, Glassboro, NJ, 08028
308 UNIVERSITY BLVD, Glassboro, NJ, 08028
308 UNIVERSITY BLVD, Glassboro, NJ, 08028
308 UNIVERSITY BLVD, Glassboro, NJ, 08028
308 UNIVERSITY BLVD, Glassboro, NJ, 08028
308 UNIVERSITY BLVD, Glassboro, NJ, 08028
308 UNIVERSITY BLVD, Glassboro, NJ, 08028
308 UNIVERSITY BLVD, Glassboro, NJ, 08028
308 UNIVERSITY BLVD, Glassboro, NJ, 08028
308 UNIVERSITY BLVD, Glassboro, NJ, 08028
308 UNIVERSITY BLVD, Glassboro, NJ, 08028

$295,000

308 UNIVERSITY BLVD, Glassboro, NJ, 08028

16
Courtesy of: Penzone Realty